Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

I det følgende kan du læse mere om, hvordan Danske Koncept Restauranter A/S (“Sunset Boulevard” eller ”vi”) behandler de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, www.sunset–boulevard.gl, samt anvender de forskellige tjenester på hjemmesiden, eller når du benytter vores øvrige services og tjenester eller besøger vores fysiske restauranter.

I det følgende henvises der til ”databeskyttelsesforordningen” ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger so implementeret ved lov nr. 502 af 2018 og ”persondataloven” som anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger.

 1. Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret forud for vores indsamling af dine personoplysninger. 

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi en række personoplysninger om dig alt afhængig af din brug af hjemmesiden. Det samme gælder, når du besøger vores fysiske restauranter eller benytter vores øvrige services og tjenester. 

Disse personoplysninger kan fx være:

 • Dit navn
 • Din adresse
 • Dine kontaktoplysninger såsom e-mailadresse, telefonnummer 
 • Din ordrehistorik, herunder information om bestilte produkter og anvendt betalingsløsning (benytter du et kredit-/betalingskort, registrerer vi kun de 12 ud af det 16-cifrede kortnummer, med henblik på at kunne identificere din(e) ordre(r) i vores systemer)
 • Brugeroplysninger, fx dit brugernavn mv., når du opretter en brugerprofil i tilknytning til vores tjenester
 • Digitale fodspor og tekniske oplysninger, fx din ip-adresse, enhedsoplysninger, klikadfærd mv. 
 • Dit billede, fx når du færdes i tv-overvågede områder 
 • Oplysninger, som du afgiver, når du kommunikerer med os

Besøger du os via sociale medier såsom Facebook, henviser vi til vores privatlivspolitik, der er tilgængelig der.

 • Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger kan indsamles og behandles til følgende formål:

Gennemførelse af ordre i vores webshop eller fysiske restauranter:

 • Fremsendelse af ordrebekræftelse og faktura
 • Levering af vare
 • Betaling
 • Reklamationer

Administration af tjenester og services, som du tilmelder dig

 • Administration og opfyldelse af aftalen med dig

Gennemførelse af ansøgningsprocedure i forbindelse med rekruttering

 • Indsendelse af ansøgning til ledige stillinger gennem vores online ansøgningsfunktion
 • Udsendelse af svar på ansøgninger modtaget gennem vores online ansøgningsfunktion

Henvendelser modtaget gennem vores online kontaktformular eller når du kontakter os på anden vis

 • Indsendelse og modtagelse af henvendelser gennem vores online kontaktformular, ”Ris og ros” eller når du kontakter os på anden vis, fx via e-mail eller telefon
 • Håndtering og besvarelse af henvendelser

Markedsføring, nyhedsbreve, invitationer til events mv.

 • Markedsføring af vores produkter
 • Særlige tilbud
 • Tilmelding og udsendelse af nyhedsbrev
 • Invitationer, information mv. til events, konkurrencer mv.

Evaluering og videreudvikling af vores produkter og tjenester 

 • Udsendelse af invitationer til “gæstefeedback” og evaluering af besvarelser 
 • Evaluering af vores produkter og tjenester, herunder gennem statistik og analyse 

Sikkerhed i vores restauranter

 • Tv-overvågning af restauranter (skiltning er opsat lokalt i henhold til tv-overvågningsloven)
 • Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende: 

 • Vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside eller brug af tjenester på hjemmesiden er som udgangspunkt baseret på vores legitime interesse i at servicere dig som kunde og videreudvikle vores produkter og tjenester, samt med henblik på vores opfyldelse af en aftale med dig om levering af vores produkter eller tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f og persondatalovens § 6, stk.1 nr. 2 og 7)
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med statistik og kundetilfredshedsundersøgelser er baseret på vores legitime interesse at evaluere og videreudvikle vores produkter og tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7)
 • Vi behandler kun dine personoplysninger til markedsføringsformål, herunder profilering, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre lovgivningen giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du giver dit samtykke først (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1)
 • Oplysninger om ansøgere, indsamlet i forbindelse med ansøgning om job hos Sunset Boulevard, behandles kun i forbindelse med ansøgningsproceduren og besættelse af den pågældende stilling, samt eventuelt ved henvendelser i forbindelse med lignende stillingsopslag. Vores grundlag er din anmodning om at indgå en ansættelseskontrakt med os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2)
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning af vores restauranter er baseret på vores berettigede og legitime interesse i at varetage sikkerheden for vores besøgende og personale, samt at gøre eventuelle retskrav gældende og forsvare os mod retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens art. 8, stk. 3 og persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7 og § 6, stk. 1, nr. 1)
 • Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til vores databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Kæden af restauranter under Sunset Boulevard-konceptet er drevet af Danske Koncept Restauranter A/S og samarbejdspartnere (franchisetagere), som driver enkelte restauranter. I det omfang restauranter drives af selvstændige franchisetagere, vil personoplysninger blive videregivet eller overladt mellem disse selskaber til behandling til ovennævnte formål. 

I forbindelse med Sunset Boulevards udvikling, herunder de enkelte restauranters udvikling, kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Sunset Boulevard. I tilfælde af overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt Sunset Boulevards legitime interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7) i at overdrage dele af sine aktiver samt foretage ændringer af kommerciel karakter. 

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder mv. og koncernforbundne selskaber. 

 • Sletning af personoplysninger

Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovennævnte formål. 

Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. 

Oplysninger om ansøgere, indsamlet i forbindelse med ansøgning er om job hos Sunset Boulevard, opbevares i 6 måneder, efter stillingen er blevet besat. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

Oplysninger indsamlet via tv-overvågning slettes senest 30 dage efter optagelsen i overensstemmelse med tv-overvågningslovens regler. 

 • Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: https://www.sunset-boulevard.gl/cookiepolitik/

cookie_policy_da_script

 • Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem

Alle betalinger på sunset-boulevard.dk foregår gennem en sikker forbindelse, der er godkendt og kontrolleret af Nets Danmark. Alle indtastede bankoplysninger er krypterede. Det er kun Nets, der kan læse informationerne. Sunset Boulevard har ingen rettigheder hertil.

 • Dine rettigheder
 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet
 • Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 1.   Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på kontakt@sunset-boulevard.dk eller 75 45 32 66. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Danske Koncept Restauranter A/S
Sunset Boulevard
Nordager 26
6000 Kolding

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 1. Ændring af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. 

Privatlivspolitikken er opdateret den 18.08.2022

Sunset Boulevard - Mobile App

Bestil nemt og
hurtigt i appen!

Vi har gjort den endnu nemmere at bestille dine favoritter. Bestil og betal direkte i app’en

– Så springer du køen i restauranten over.